Gildeweg 25a, Vlissingen

verkocht

Details

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte

Bedrijfshal

Oppervlakte
281 m²
In units vanaf
140 m²
Vrije hoogte
850
Voorzieningen
Overheaddeuren en betonvloer

Omschrijving

Te Koop
Op uitstekende locatie op bedrijventerrein Baskensburg bieden wij een nieuwbouw multifunctioneel bedrijfsobject met 2 eigen parkeerplaatsen te koop aan. Het voorgelegen buitenterrein is verhard middels betonverharding en zal deels nog bebouwd worden. Het opstal is kwalitatief traditioneel g... lees meer

Te Koop
Op uitstekende locatie op bedrijventerrein Baskensburg bieden wij een nieuwbouw multifunctioneel bedrijfsobject met 2 eigen parkeerplaatsen te koop aan. Het voorgelegen buitenterrein is verhard middels betonverharding en zal deels nog bebouwd worden. Het opstal is kwalitatief traditioneel gebouwd door het regionale bouwbedrijf Weggemans en heeft een casco afwerkingsniveau.
In de directe omgeving zijn diverse bedrijven gevestigd waaronder de Albert Heijn XL, Blokker, Gall & Gall, Praxis, Decokay Elenbaas-Noom, Blankenburgh Wonen & Slapen, Toolstation, DOCK Family Entertainment Center en diverse autodealers.

Bereikbaarheid
Uitstekende bereikbaarheid doordat het opstal gesitueerd is nabij een veel gebruikte doorgaande route. Tevens is de rijksweg A-58 in directe omgeving gelegen waardoor Vlissingen, Goes en Bergen op Zoom zeer goed bereikbaar zijn. Deze locatie is middels het openbaar vervoer goed bereikbaar met een busverbinding op loopafstand en een treinstation op fietsafstand.

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan Stedelijk Bedrijventerreinen Vlissingen, onherroepelijk vastgesteld op 22 juli 2010, kent de locatie de enkelbestemmingen "Bedrijf -1" en Groen met de functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf -bedrijf 1 en de dubbelbestemming "Waarde". De voor 'Bedrijf -1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: bedrijven, voor zover deze voorkomen in de categorieën 1, 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'Deelgebieden Baskensburg en Vrijburg, detailhandel in auto’s, motoren, caravans, campers en boten, internetverkoop en als ondergeschikte nevenactiviteit: productiegebonden detailhandel, kantoor en horeca. De maximale bouwhoogte is 10 meter en het maximum bebouwingspercentage terrein is bepaald op 100%. Door de gemeente Vlissingen is een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo, waardoor het is toegestaan dat het opstal gedeeltelijk gebouwd is op de bestemming “Groen”.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Vlissingen
Sectie: H
Nummers: 1928 ged., 4121 ged. en 4123
Grootte: respectievelijk geschatte grootte 1 are 88 centiare (188 m²), respectievelijk geschatte grootte 35 ca (35 m²) en 48 ca (48 m²).

Tussen de Gildeweg 25a en 25b ligt een eeuwigdurend recht van overpad over en weer over een breedte van 4 meter en een diepte van 25 meter (gemeten vanaf de openbare weg) en vervolgens daarna over een breedte van 3,50 meter over een diepte van 30 meter voor de eigenaren van de betrokken percelen alsmede ook voor voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer, huurders/gebruikers, leveranciers c.a. van de betrokken kadastrale percelen. Tevens dient er een eeuwigdurend recht van overpad over en weer te worden gevestigd over een gedeelte van de percelen H 1928 en H 4121 voor de eigenaren van de betrokken percelen alsmede ook voor voetgangers, fietsers, gemotoriseerd verkeer, huurders/gebruikers, leveranciers c.a. van de betrokken kadastrale percelen.

De eigenaar van de Gildeweg 25b heeft voor een termijn van 10 jaar (eindigt op 31 december 2028) middels een bruikleenovereenkomst met de gemeente Vlissingen een perceel grond (gemeente Vlissingen, sectie H, nummer 3987 ged. grootte 129 m²) gelegen achter de Gildeweg 25 a en b om niet in bruikleen. Het betreft een persoonlijk recht en uitgangspunt van de gemeente is dat de bruikleenovereenkomst niet overdraagbaar is. Dit perceel grond (gelegen aan de achterzijde van het bedrijfsobject) wordt derhalve niet te koop aangeboden.

Grondstatus
Eigen grond.

Milieu
Door Gemeente Vlissingen is aan SMA Zeeland B.V. de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek inclusief asbest op de achtergelegen percelen (hiervan is een klein deel onderdeel van het verkochte).
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen of het voormalige, dan wel huidige gebruik van de onderhavige locatie en zijn omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem (grond en grondwater). Nevendoel van het onderzoek is bepalen in hoeverre de verdenking van de locatie voor het voorkomen van asbest in de bodem terecht is, en in dat geval een uitspraak te doen over het indicatieve gehalte asbest in deze bodem.
Tijdens het verkennend bodemonderzoek naar chemische parameters is enkel het perceel H3890 ged. onderzocht (nu deels H 4123) In de bovengrond is een zeer lichte achtergrondwaarde-overschrijding voor lood aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde parameters aangetoond. In het grondwater is een geringe streefwaarde-overschrijding voor benzeen aangetoond. De reeds op de onderzoekslocatie geconstateerde verhoogde gehalten in de grond en het grondwater geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend of nader bodemonderzoek.

De conclusie van het verkennend bodemonderzoek naar asbest NEN5707 is dat ten plaatse van het perceel H 3890 ged. (nu deels H 4123) in de grond geen asbest is aangetroffen. Het te verkopen perceel H 1928 is onverdacht voor bodemverontreiniging met asbest.

Het eindrapport verkennend bodemonderzoek inclusief asbest d.d. 3 april 2018 is op aanvraag beschikbaar.

Bouwjaar
2020.

Afmetingen BVO -circa-
Begane grond 211 m²
Verdieping 70 m²

Totaal 281 m².

De vierkante meters zijn bepaald aan de hand van de plattegrondtekening. Er is geen meetcertificaat aanwezig. De vierkante meters zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Parkeren/buitenterrein
Er zijn 2 eigen parkeerplaatsen voor het bedrijfsobject aanwezig. Het buitenterrein is verhard.

Voorzieningen -onder meer-
- staalconstructie;
- geïsoleerde stalen gevelbeplating;
- geïsoleerd stalen dak (mede geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen);
- gegalvaniseerde gordingen;
- begane grond afgewerkte betonvloer;
- meterkast met aansluitingen nutsvoorzieningen (elektra en water), gas is optioneel;
- zware betonnen entresolvloer (22 cm dik) met stalen balustrade bereikbaar via stalen trap;
- vrije hoogte onder entresolvloer circa 4.0 meter;
- vrije hoogte nok circa 8.50 meter en goothoogte circa 7.50 meter;
- kunststof kozijnen met isolerende beglazing t.p.v. de verdieping;
- luifel ter plaatse voorgevel;
- loopdeur voorgevel en loopdeur achtergevel;
- 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren (afmeting 3,40 breed x 3,90 hoog meter) en
1 handmatig bedienbare overheaddeur (afmeting 4,00 breed x 4,00 hoog meter);
- 2 afgedopte afvoeren t.b.v. toilet;
- 4 hemelwaterafvoeren.

Voorzieningen buitenterrein:
- buitenverlichting;
- het buitenterrein is voorzien van betonverharding.

Vraagprijs
€ 349.000,- vrij op naam exclusief BTW.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een kwaliteitsrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In overleg.

Bijzonderheden
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Deelverkoop (1/2) is mogelijk vanaf circa 105 m² begane grond en 35 m² verdieping. Vraagprijs € 194.900,- vrij op naam exclusief BTW.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Gildeweg 25A” te Vlissingen. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochures

Contact opnemen