Singel, Domburg

prijs op aanvraag

Details

Overdracht

Vraagprijs
prijs op aanvraag
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Kantoorruimte
Bouwjaar
2022

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
2.393 m²

Kantoorruimte

Oppervlakte
1.267 m²
In units vanaf
62 m²
Bouwlagen
3

Praktijkruimte

Oppervlakte
1.267 m²
In units vanaf
62
Bouwlagen
3

Buitenruimte

Ligging
Winkelgebied stadscentrum

Omschrijving

Te koop
In de dorpskern van Domburg ontwikkelt Estuarium Vastgoed BV een uniek nieuwbouwproject, bestaande uit een zestal commerciële ruimten en drie woningen, waarvan twee met zomerwoning. Tot de ontwikkeling behoort tevens een gezamenlijk terrein en 19 parkeerplaatsen ten behoeve van de commerciÃ... lees meer

Te koop
In de dorpskern van Domburg ontwikkelt Estuarium Vastgoed BV een uniek nieuwbouwproject, bestaande uit een zestal commerciële ruimten en drie woningen, waarvan twee met zomerwoning. Tot de ontwikkeling behoort tevens een gezamenlijk terrein en 19 parkeerplaatsen ten behoeve van de commerciële ruimten. De woningen krijgen eigen parkeergelegenheid op eigen terrein. De verkoop van de commerciële ruimten wordt verzorgd door Synchro Bedrijfshuisvesting BV uit Middelburg en de verkoop van de woningen wordt verzorgd door Ruiterplaat Makelaardij uit Kamperland. Deze verkoopinformatie heeft enkel betrekking op de commerciële ruimten.

De commerciële ruimten bestaan uit één, twee of 3 bouwlagen en krijgen een oppervlak variërend van circa 62 tot circa 362 m². Vijf van de zes ruimten worden voorzien van een dakterras. De basis is dat de bouwkundige oplevering zal plaats gaan vinden in casco staat echter in overleg met de betrokken aannemer (Bouwbedrijf De Delta BV uit Middelburg) zijn afspraken te maken over de afbouw van de ruimten. De technische omschrijving en staat van afwerking zijn opgenomen als bijlage bij deze brochure. De bouw start rond december 2021 – januari 2022.

Bereikbaarheid en voorzieningen
De ontwikkelingslocatie ligt zuidelijk van het bestaande commerciële hart van Domburg aan de Singel, omsloten door de Brouwerijweg en de Doctor B. Vaandragerstraat. De Stationsstraat vormt de verbinding tussen het bestaande commerciële hart en de ontwikkellocatie. De Singel is een logische looproute van de grote parkeerterreinen aan het rand van het dorp naar het dorpshart. Het autoverkeer dat het dorp doorkruist vanuit de westelijke richting, wordt langs de ontwikkellocatie geleid. De locatie heeft hierdoor een uitstekende attentiewaarde. Naast de eigen parkeergelegenheid, is in de directe omgeving voldoende openbare parkeergelegenheid aanwezig.

Het voorzieningenniveau in de directe omgeving is goed te noemen. In de omgeving bevinden zich onder andere woningen, winkels en horeca. Domburg is van oudsher al bekend als enorme toeristische trekpleister en heeft daardoor het gehele jaar veel toeristen.

Kadastrale gegevens
De te verkopen kavels worden voor rekening van verkoper nog kadastraal ingemeten. Het achtergelegen terrein en de doorgangen tussen de commerciële ruimten 2 en 3 en commerciële ruimte 5 en woning 3 zijn allen mandelig. De 19 parkeerplaatsen worden per bouwnummer separaat kadastraal ingemeten en wordt tezamen met perceel van de opstal en aandeel in mandelig terrein aan de koper in eigendom overgedragen.

Bestemming
Binnen het bestemmingsplan “Herontwikkeling Singelgebied” hebben de commerciële ruimten de enkelbestemming “Gemengd-2” en zijn op grond hiervan bestemd voor:
- ateliers;
- bedrijven uit ten hoogste categorie B1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;
- cultuur en ontspanning;
- dienstverlening in de vorm van het bedrijfsmatig aanbieden, verkopen en/of tevens leveren van diensten aan personen, zoals reisbureaus, kapsalons, wasserettes en autorijscholen.
- kantoren;
- maatschappelijk in de vorm van bibliotheken, gezondheidszorg, jeugd- en kinderopvang, onderwijs, openbare dienstverlening, verenigingsleven en religie;
- ondergeschikte detailhandel, uitsluitend ten behoeve van deze bestemming.
Wonen en detailhandel (het bedrijfsmatig te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van goederen, met inbegrip van afhaal, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit) is niet toegestaan.

Meer informatie omtrent de bestemming is op te vragen bij de makelaar en/of de gemeente Veere.

Afmetingen units
Unit Beg.gr. 1e Verd. Terras 1e verdieping 2e Verd. Terras 2e verdieping
1 154 m² 67 m² 38 m² - -
2 155 m² 141 m² - 66 m² 43 m²
3 136 m² 125 m² - 66 m² 25 m²
4 112 m² 71 m² 27 m² - -
5 71 m² 41 m² 24 m² - -
6 62 m² - - - -

Totaal 690 m² 445 m² 89 m² 132 m² 68 m².

Grondstatus
Eigen grond.

Afmetingen kavels
De grootte van kavels varieert tussen de 83 en 194 m². De onderverdeling is als volgt:
Bouwnummer 1: 193 m² + 3/27e aandeel in mandelig terrein + 3 parkeerplaatsen (1-3)
Bouwnummer 2: 194 m² + 5/27e aandeel in mandelig terrein + 5 parkeerplaatsen (4-8)
Bouwnummer 3: 179 m² + 5/27e aandeel in mandelig terrein + 5 parkeerplaatsen (9-13)
Bouwnummer 4: 158 m² + 3/27e aandeel in mandelig terrein + 3 parkeerplaatsen (14-16)
Bouwnummer 5: 131 m² + 2/27e aandeel in mandelig terrein + 2 parkeerplaatsen (17-18)
Bouwnummer 6: 83 m² + 1/27e aandeel in mandelig terrein + 1 parkeerplaats (19).

Voor de ligging van de kavels binnen de ontwikkelingslocatie wordt verwezen naar de in de bijlagen opgenomen verkavelingstekening. De nummering van de parkeerplaatsen is tevens terug te vinden op de verkavelingstekening.

Koopsommen
Bouwnummer 1: € 548.500,-
Bouwnummer 2: € 742.500,-
Bouwnummer 3: € 657.000,-
Bouwnummer 4: € 483.000,-
Bouwnummer 5: € 340.000,-
Bouwnummer 6: € 218.000,-.

Voornoemde prijzen zijn allen exclusief BTW, vrij op naam en in casco staat.

Aangezien er sprake is van een verplichte BTW levering is koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koopsom wordt verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW).

Genoemde prijzen zijn per prijspeil 22 oktober 2021 en zijn geldig tot en met 31 december 2021.

Indicatieve opgave kosten afbouw
Indien de aannemer een basis afbouwpakket (als meerwerk) oplevert dan kan dit bestaan uit:
- Behangklare oplevering van alle wanden;
- Wand- en vloertegelwerk in het toilet op de begane grond;
- Sanitair in het toilet op de begane grond;
- Zandcementdekvloeren op alle bouwlagen;
- Systeemplafond 600x600 mm vlak inleg op de bouwlagen zonder schuin dak;
- De schuine daken worden afgetimmerd met gips en behangklaar opgeleverd;
- Aftimmering en schilderen verdeelunits van de vloerverwarming;
- Schilderwerk in het zicht blijvende betimmeringen;
- Stelpost voor pantryblok op de begane grond € 2.500,- exclusief BTW;
- Waterinstallatie met aansluitingen voor toilet en pantry op de begane grond;
- Vloerverwarming op alle bouwlagen;
- WTW-box op de bovenste etage (m.u.v. bouwnummer 6: begane grond) met aansluitingen voor toe- en afvoer per bouwlaag;
- Basis elektra met: groepenkast (2x8 groepen), één aparte groep t.b.v. zonnepanelen, entree met lichtpunt en schakelaar + wcd. Per bouwlaag 2 dubbele wcd, 2 lichtpunten en 2 wisselschakkelaars;
- LED verlichtingsarmaturen 600x600 mm in systeemplafond, circa één per 18 m².

Bouwnummer 1: € 65.000,-
Bouwnummer 2: € 90.000,-
Bouwnummer 3: € 88.000,-
Bouwnummer 4: € 65.000,-
Bouwnummer 5: € 50.000,-
Bouwnummer 6: € 40.000,-

Voornoemde prijzen zijn richtprijzen per 22 oktober 2021 waaraan geen enkele rechten ontleend kunnen worden.

Notaris
Sauer & Oonk Notarissen te Vlissingen.

Waarborgsom
Niet van toepassing.

Oplevering
Nader te bepalen (wordt uiterlijk 2 weken voor oplevering aan koper(s) medegedeeld).

Eigendomsoverdracht
Conform het gestelde in de koopovereenkomst met Estuarium Vastgoed BV en aanneemovereenkomst met Bouwbedrijf De Delta BV. Voornoemde documenten zijn op aanvraag beschikbaar bij de makelaar.

Bijzonderheden
Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen op te nemen indien dit noodzakelijk is in het kader van het plangebied en/of direct daaraan gerelateerde zaken, dan wel opgelegd worden door de gemeente, brandweer, waterschap en/of andere overheden of instanties.

De informatie die is vermeld, heeft als bedoeling om de koper zo goed mogelijk te informeren en tegelijk te voldoen aan de op de verkoper rustende mededelingsplicht. Op grond van het Burgerlijk Wetboek rust er op de koper een onderzoek plicht.

Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Algemeen
Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Brochures

Contact opnemen