Relevante informatie Calandweg 2 Arnemuiden

Uit het bestemmingsplan Buitengebied maart 1987 is gebleken dat er op het tijdstip van het rechtskracht verkrijgen van voornoemd bestemmingsplan er al sprake was van een bedrijfswoning die gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein niet noodzakelijk was. Deze situatie mag -juridisch gezien- worden voortgezet. Meer informatie hierover is op aanvraag beschikbaar en tevens terug te vinden in de dataroom op onze website.

Relevante informatie Calandweg 2 Arnemuiden